Suuri KIITOS kannatusjäsenyydestä!

Haapalainen Päivi
Haataja Joona
Hankio Anu
Hartikainen Kari
Hartikainen Leena
Hentunen Juha
Hentunen Satu
Huttunen Juha
Huttunen Tuula
Juntunen Antti
Juntunen Heli
Kallio Maria
Katainen Anneli
Katainen Risto
Kauppinen Juha
Kela-Pirinen Piritta
Kemppainen Pentti
Kemppainen Samuli
Korhonen Johanna
Korhonen Mika
Korhonen Seppo
Kovalainen Kaisa
Kurttila Esko
Kämäräinen Anna
Laukkanen Oili
Laukkanen Matti
Leinonen Ensio
Leiviskä Jukka
Leiviskä Maarit
Leiviskä Marko
Lämpsä Pirjo
Lämpsä Sara
Malinen Unto
Mikkonen Janne
Möttönen Marja-Liisa
Nortala Anni
Nortala Eija
Nurmesniemi Tanja
Nygård Marjo
Parkkinen Raija
Perttunen Riikka
Rautiainen Jarmo
Rautiainen Reino
Rimpiläinen Jouko
Rimpiläinen Riitta
Rimpiläinen Minna
Rimpiläinen Timo
Scroderus Mari
Sirviö Heimo
Tolonen Simo
Valtanen Ritva
Väätäinen Tapio
Väyrynen Pentti
Österberg Petri
Österberg Saara