Kylätietoa

Koutaniemi-Vuoreslahti asuinalueena

Eteläiseen Kajaaniin lukeutuvan Koutaniemi-Vuoreslahti -kyläyhdistyksen toiminta-alueen yhteenlaskettu asukasmäärä on Kajaanin kaupungin kokoamien tietojen mukaan 517 henkeä (tilanne 31.12.2014).

Vakinaisen asutuksen lisäksi alueella on runsaasti kesäasutusta.Talouksia alueella on noin 260 ja lisäksi alueella on runsaasti kesämökkejä. Alueelle rakennetaan vuosittain omakotitaloja. Alue sijaitsee lähellä kaupunkikeskustaa Oulujärven rantamilla ja on sijaintinsa ja luontonsa vuoksi varsin vetovoimainen.

Alueen ikärakenne on tasapainoinen.

Koutaniemi-Vuoreslahti asuinalueena

Eteläiseen Kajaaniin lukeutuvan Koutaniemi-Vuoreslahti -kyläyhdistyksen toiminta-alueen yhteenlaskettu asukasmäärä on Kajaanin kaupungin kokoamien tietojen mukaan 517 henkeä (tilanne 31.12.2014). Vakinaisen asutuksen lisäksi alueella on runsaasti kesäasutusta.Talouksia alueella on noin 260 ja lisäksi alueella on runsaasti kesäasutusta. Alueelle rakennetaan vuosittain omakotitaloja. Alue sijaitsee lähellä kaupunkikeskustaa Oulujärven rantamilla ja on sijaintinsa ja luontonsa vuoksi varsin vetovoimainen. Alueen ikärakenne on tasapainoinen.

Vuoreslahden kyläkoulun lakkautumisen (vuonna 2005) myötä hävisivät kylältä viimeisetkin kaupungin tarjoamat palvelut: koulu 1-4 lk, luistelukenttä, hiihtoladut ja harrastetilat. Katso Kainuun Sanomien lehtileike vuodelta 1993 ja lehtileike vuodelta 1994 liittyen koulun vaiheisiin.
Vastuu paikallisten harrastusmahdollisuuksien luomisesta ja kokoontumistilojen tarjoamisesta jäi kyläyhdistyksen harteille kyläkoulun toiminnan lakattua. Koutaniemi – Vuoreslahti kyläyhdistys ry on 1.6.2006 lukien hankkinut omistukseensa Vuoreslahden koulukiinteistönKajaanin kaupungilta ja siitä lähtien pyrkinyt toiminnallaan ylläpitämään ja parantamaan kyläläisten yhteistoimintamahdollisuuksia sekä harrastus- ja toimintaympäristöä. Yhdistys on pystynyt pyörittämääntoimintaansa kylätalon vuokraamisesta saaduin tuloin sekä tapahtumista kerätyin tuotoin.


Kylätoiminta


Kertaalleen kadonneet luistelukenttä, hiihtoladut ja harrastetilat onsaatu talkoovoimin palautettua kyläläisten käyttöön. Kyläläiset ovat aktivoituneet mukaan kylätalolla järjestettyihin toimintoihin, vaikka myös kaupungin tarjoamat harrastemahdollisuudet kilpailevat paikallisentarjonnan kanssa. Jatkossa pyritään suuntaamaan kyläyhdistyksen tarjontaa omaleimaiseen suuntaan ja tarjoamaan kyläläisille paikallisesti kiinnostavaa toimintaa, joka toisaalta vetää osallistujia myös kaupungista.

Toteutetut Leader -hankkeet (Ekokolo, Ihan pihalla ja Ihan pihalla 2)ovat olleet kyläyhdistyksen toiminnan kannalta elintärkeitä. Ulkopuolisen rahoituksen lisäksi kyläläisten talkootyö on osoittanut suuren merkityksensä. Talkooporukka on ollut verrattain pieni, mutta sitäkin aktiivisempi. Parhaillaan on käynnissä Ihan Pihalla 3 -hanke.

Jatkossa tavoitteena on monipuolistaa osallistujakuntaa, jotteivät yksittäiset aktiivitoimijat joutuisi liian lujille. Aiemmissa hankkeissatehtyjen toimenpiteiden myötä kylätalon kunto on kohentunut ja sen käyttö on lisääntynyt. Energiankulutusta on mm. saatu vähennettyä ja talosta tehtyä viihtyisämpi ja monikäyttöisempi. Toteutetut hankkeet ovat olleet hyvä alku Koutaniemi-Vuoreslahti -kyläyhdistyksen toiminnan aktivoimiselle ja kylän asukkaiden toimintaedellytysten parantamiselle. Pienin resurssein tehtävät kehittämistoimenpiteet kuitenkin ovat hitaita, eikä kerralla saada valmista tehtyä. Edelleen on paljon tehtävää sekä kylätalon fyysisten ominaisuuksien että sen tarjoamien harrastusmahdollisuuksien monipuolistamisen osalta.


Kylän historia

Tähän on tulossa lähiaikoina lyhyt kuvaus alueen historiasta.